Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Wat doen wij?

 

De Stichting Het Kronendak bestaat sinds 1989 en heeft als doelstelling de kennis over het tropische regenwoud te bevorderen.

 

Het regenwoud kan in verschillende horizontale lagen ingedeeld worden, zoals de wortel laag, de stam laag en het kronendak. In een tropisch regenwoud is de bovenste laag, daar waar het meeste zonlicht komt, ecologisch het meest intessant. Hier komen de meeste planten en diersoorten voor.

 

Deze stichting heeft volgens de statuten de doelstelling om Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos te bevorderen, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door eigen initiatief tot onderzoek te nemen, dan wel samen te werken met soortgelijk onderzoek door wetenschappers en/of wetenschappelijke instellingen. De bijdrage van de stichting omvat kennisuitwisseling, gebruik van een uitgebreid internationaal netwerk en financiële steun.