Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Wie zijn wij?

 

Als stichting hebben wij een bestuur, adviseurs en donateurs. De leden van het huidige bestuur als ook onze gewaardeerde adviseurs zijn hieronder genoemd. Onze zetel is in Wageningen, maar wij hebben contacten met verschillende andere onderzoeksinstellingen in het hele land en ver daarbuiten.

 

Mocht u donateur willen worden, dan is dit fiscaal voordelig. Wij hebben al sinds vele jaren een ANBI erkenning.

 

 

Contact:

Stichting Het Kronendak
Christinalaan 4
7251 AX Vorden

The Netherlands

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bank: NL23INGB0666638314

Kvk: 41050655

 

 

Bestuur:

Voorzitter:                   Dr.Ir. H.F.M. Vester

Penningmeeester:    Ir. T. Schröder

Secretaris:                   Ing. M.J.A. Weterings, MSc

Bestuurslid:                 Prof. Dr. Ir. L. Poorter

Bestuurslid en Projectcoordinator: Ir. I. Van der Meer

 

  

Adviseurs van het bestuur:

Prof.Dr.Ir. R.A.A. Oldeman, emeritus hoogleraar Bosbouw, Wageningen Universiteit.
Prof.Dr.Ir. A.F. van der Wal, emeritus hoogleraar Nematologie, Wageningen Universiteit.
Ir. E. Kuiler-IJzerman, directeur biologische tuinderij de Ommuurde Tuin, Wageningen.
Dr. Ir. A. Visscher, onafhankelijk onderzoekster, Oxford.
Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen, Wageningen.