Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

De Mr. C.Th.F. THURKOW-prijs

 

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs wordt iedere 5 jaar uitgereikt. Bij deze feestelijke gelegenheid wordt traditiegetrouw ook het lustrum van de Stichting gevierd.

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van De Stichting Het Kronendak heeft het bestuur de Mr. C.Th.F. Thurkow prijs ingesteld. Deze prijs is vernoemd naar de oprichtend vice-voorzitter (1989-1999) en nadien ere-voorzitter van de Stichting. De prijs is ingesteld als een blijk van waardering voor zijn grote verdiensten voor de Stichting en ter verbreiding van zijn gedachtengoed betreffende vrije wetenschap, toewijding aan de natuur en doeltreffend natuurbehoud.

 

Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,= (duizend Euro) en een ereteken, toe te kennen met ingang van het jaar 2001 en daarna een onbepaald aantal malen. De prijs staat ter vrije beschikking van de laureaat en is een teken van erkenning voor een persoonlijke en uitmuntende prestatie, verricht in vrijheid en toewijding aan de zaak van onderzoek naar, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropische regenwouden, conform de statuten van de Stichting Het Kronendak; dit en zonder onderscheid naar het medium van uitdrukking.