Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Prijswinnaars in het verleden

 

2001

Van RoosmalenHet bestuur van de Stichting Het Kronendak, reikte voor het eerst de Mr. C.Th.F. Thurkow-prijs voor onafhankelijk, persoonlijk onderzoek, onderwijs, beheer en/of documentatie betreffende het kronendak van het tropische regenwoud uit op 26 oktober 2001 aan Dr. M.G.M. van Roosmalen uit Manaus in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

  

2004

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 15 oktober 2004 in de Aula van de Radboud University Nijmegen uitgereikt aan Dr. Willie Smits. Dit was bij de feestelijke gelegenheid van het lustrum van de Stichting.

 

2009

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 12 oktober 2009 uitgereikt aan S.M. Weterings-Schonck en M.J.A. Weterings tijdens het lustrum van de Stichting op de locatie van Van Hall Larenstein te Velp.

 

2016

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 10 juni 2016 uitgereikt aan Prof. dr. F. Hallé tijdens het mini-symposium van de Stichting in de Kapel van Van Hall Larenstein te Velp.