Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Algemeen Nut Beogende Instellingen - ANBI gegevens

 

1. Naam instelling: Stichting Het Kronendak

 

2. RSIN (unieke Kamer van Koophandel nummer) : 41050655      

 

3. Contactgegevens: 

- Stichting Het Kronendak
- Christinalaan 4
- 7251 AX Vorden
- The Netherlands

 

4. Doelstelling van de ANBI 

Deze stichting heeft volgens de statuten de doelstelling om Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos te bevorderen, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen.

 

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het beleidsplan is te downloaden onder:

Beleidsplan 2013-2016 

 

6. De samenstelling van het bestuur, beloningsbeleid:

Voorzitter: Dr.Ir. H.F.M. Vester

Penningmeeester: Ir. T.Schröder

Secretaris: Ing. M.J.A. Weterings, MSc.

Bestuurslid: Prof. dr. ir. L. Poorter.

Bestuurslid en Projectcoordinator: Ir. I. Van der Meer

Allen vrijwilligers. Ontvangen geen onkostenvergoeding, geen vacatie-geld of dergelijke.

 

7. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het jaarverslag is te downloaden onder:
Jaarverslag 2015

 

8. Financiële verantwoording:

Het financiële jaarverslag is te downloaden onder:

http://www.kronendak.nl/index.php/stichting-het-kronendak/jaarverslag?download=38:financieel-jaarverslag-2014

 

De documenten kunnen u op verzoek per post opgestuurd en mondeling toegelicht worden.