Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Giften aan de stichting

 

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken giften gelden verschillende voorwaarden.

 

Er zijn 2 soorten fiscale giften:

1) gewone giften:

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

 

2) periodieke giften: 

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
- een ANBI
- een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de nederlandse belastingdienst. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleent.