Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Subsidies van de Stichting Het Kronendak

 

Volgens haar statutair vastgestelde doelstelling ondersteunt de Stichting Het Kronendak onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. Wij hebben deze steun in 3 verschillende categorieën ingedeeld:

 

 • Stage + Kronendak
 • Thesis + Kronendak
 • PhD research + Kronendak

 

Wie?            Individuele studenten en onderzoekers.

 

Wat?            Een maximale financiële bijdrage voor:

                     Stage+ (BSc, MSc) van €500,

                     Thesis + (BSc, MSc) van €1000,

                     PhD research + (PhD) van €2500.

 

Wanneer?    Meerdere Stage+ en Thesis+ voorstellen worden in het eerste kwartaal (Q1), tweede kwartaal (Q2) en vierde

                       kwartaal (Q4) door het bestuur beoordeeld en gehonoreerd. 

 

                       PhD research+ voorstellen worden alleen in het vierde kwartaal (Q4) door het bestuur beoordeeld. Per jaar wordt

                       er maximaal 1 PhD voorstel gehonoreerd.

 

Hoe?           Mail een kort (2A4) onderzoeksplan inclusief C.V., motivatiebrief en aanvraagformulier naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Voorwaarden:     

 • Aanvraag door groep mogelijk, maar toekenning en bijdrage voor persoon.
 • Aanvrager kan voor elk verschillend project een aanvraag indienen.
 • De activiteit mag pas plaatsvinden nadat een aanvraag is ingediend.
 • Aanvrager gaat geen dienstverband met de Stichting aan.
 • Stichting het Kronendak draagt geen verantwoordelijkheid of risico voor projecten van aanvragers
 • De gehonoreerde maakt zelf een mini-publicatie van het resultaat voor de website van SHK in begrijpelijk Nederlands.
 • De gehonoreerde presenteerd het onderzoek op de jaarvergadering cq, een symposium van de Stichting
 • Het resultaat van de "Stage + Kronendak" mag door SHK op de website bekend gemaakt worden.

 

    Het aanvraagformulier staat onder “Download Aanvraagformulier & Flyer”.