Jaarlijkse subsidies

Reizen ten tijde van covid-19 is erg onzeker. In eerste instantie verleende de Stichting daarom tijdelijk geen subsidies voor een stage of thesis. Echter zien we ook dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn om onderzoek op afstand uit te voeren. Daarom hebben we besloten om wel de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Heb je een innovatief idee om je onderzoek op afstand te realiseren en zoek je financiering? Dan kun je dit via de reguliere aanvraagrondes indienen. Geef hierbij duidelijk aan hoe je waarborgt dat de steun helpt om jouw onderzoeksdoel te bereiken.

Indien PhD kandidaten voorzien dat ze veldwerk uit kunnen voeren op kortere termijn, staan we ook open voor reguliere PhD onderzoeksvoorstellen. 

De Stichting Het Kronendak ondersteunt onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. Wij hebben deze steun in 3 verschillende categorieën ingedeeld:

1. ONDERZOEKSSTAGE + KRONENDAK

Ben je een BS(c) of een MSc student en heeft je stage betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Vier keer per jaar (Q1 t/m 4) stellen wij subsidies van max 400 Euro ter beschikking aan een onderzoeksstage.

Stuur een e-mail met jouw stagevoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A-4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden). 

2. RESEARCH THESIS + KRONENDAK

Ben je een BS(c) of een MSc student en heeft je thesis onderzoek betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Vier keer per jaar (Q1 t/m 4) stellen wij subsidies van max 800 Euro ter beschikking aan thesis onderzoek.

Stuur een e-mail met jouw thesis onderzoeksvoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A-4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden). 

3. PhD + KRONENDAK

Ben je PhD kandidaat en heeft je onderzoek betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Eenmaal per jaar in het 4de kwartaal (Q4) stellen wij max 2200 Euro ter beschikking aan PhD onderzoek. Per jaar wordt er maximaal 1 PhD voorstel gehonoreerd.

Stuur voor Q4 een e-mail met jouw PhD onderzoeksvoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A-4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden).  


Algemene voorwaarden:

  • Aanvraag door groep mogelijk, maar toekenning en bijdrage voor persoon.
  • Aanvrager kan voor elk verschillend project een aanvraag indienen.
  • De activiteit mag pas plaatsvinden nadat een aanvraag is ingediend.
  • Aanvrager gaat geen dienstverband met de Stichting aan.
  • Stichting het Kronendak draagt geen verantwoordelijkheid of risico voor projecten van aanvragers
  • De gehonoreerde maakt zelf een mini-publicatie van het resultaat voor de website van SHK in begrijpelijk Nederlands. De gehonoreerde presenteert het onderzoek op de jaarvergadering cq, een symposium van de Stichting
  • Het resultaat van het onderzoek mag door SHK op de website bekend gemaakt worden.