Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Stage + Kronendak

 

Ben je een BSc of een MSc student en heeft je stage betrekking op het kronendak van tropisch regenbos, dan kom je wellicht in aanmerking voor een subsidie.

 

De Stichting Het Kronendak is een kleine stichting met bescheiden middelen. Die willen wij graag voor vernieuwende ideeën met betrekking tot het kronendak inzetten. De doelstelling van de Stichting Het Kronendak is het “bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos, bij voorkeur in samenwerking met en onderdeel van projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen,…”

Jaarlijks in het 1ste, 2de en 4de kwartaal (Q1, Q2 & Q4) stellen wij meerdere subsidies van 500 Euro ter beschikking aan een stage.

 

Stuur een e-mail met jouw Stagevoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A-4 en wordt vergezeld met een beknopt CV en een motivatiebrief. 

 

Meer informatie en de voorwaarden kun je vinden op deze site onder het menu “Overzicht Subsidies”. Het aanvraagformulier staat onder “Download Aanvraagformulier & Flyer”.