Bevordert de kennis

over het

tropische regenwoud

Geef toekomst aan uw nalatenschap

 

Erfstellingen, legaten en schenkingen aan de Stichting Het Kronendak

 

De Stichting Het Kronendak maakt zich al meer dan 20 jaar sterk voor het bevorderen van kennis over het tropische regenwoud. Die kennis is onontbeerlijk voor een vernuftig beheer van zulk bos en draagt bij aan het behoud ervan.

 

FicusBij het opmaken van een testament, dit doet U bij de notaris, kunt u ervoor kiezen om een deel na te laten aan de Stichting Het Kronendak. Bij de notaris kunt U de Stichting ook een legaat of een periodieke uitkering toekennen. Uiteraard kunt U de Stichting ook steunen door een schenking.

 

De Stichting Het Kronendak is al jaren lang erkend als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Schenkingen aan een 'algemeen nut beogende instelling' kent aantrekkelijke fiscale voordelen. Zo kunnen, onder bepaalde voorwaarden, loon- of inkomstenbelasting worden afgetrokken. Over de mogelijkheden kunt U contact opnemen met ons, Uw financieel adviseur of notaris.

 

De Stichting Het Kronendak ontvangt geen overheidssubsidies. Voor onze werkzaamheden zijn wij geheel afhankelijk van Uw donaties. Uw steun maakt het regenwoud sterk.

 

Alle donaties zijn welkom op bankrekening nummer NL23 INGB 066.66.38.314 van de ING te Wageningen, ten name van 'Stichting Het Kronendak'.

 

Stichting Het Kronendak
Christinalaan 4

7251 AX Vorden