Home

Nieuwe subsidie mogelijkheid: Stichting Het Kronendak stelt een bedrag van 2500 euro ter beschikking voor het ontwikkelen van een lessenserie voor het voortgezet onderwijs. Plannen voor het ontwerp van een lessenserie vergezeld van cv kunnen worden ingestuurd tot 15 november 2023 naar info@kronendak.nl.


De Stichting Het Kronendak bestaat sinds 1989 en heeft als doelstelling de kennis over het tropische regenwoud te bevorderen.

Het regenwoud kan in horizontale lagen ingedeeld worden, zoals de wortellaag, de stamlaag en de boomkronen. In een tropisch regenwoud is de bovenste laag, daar waar het meeste zonlicht komt, erg interessant. Er komen tal van plant- en diersoorten voor en het bepaalt voor een belangrijk deel de omstandigheden voor de lagen eronder.

We hebben als doelstelling om Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos te bevorderen, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen.

We trachten dit doel te verwezenlijken door onderzoek te financieren en eventueel eigen initiatief tot onderzoek te nemen, dan wel samen te werken met soortgelijk onderzoek door wetenschappers en/of wetenschappelijke instellingen. De bijdrage van de stichting omvat kennisuitwisseling, gebruik van een uitgebreid internationaal netwerk en financiële steun.

Wilt u bijdagen aan onze missie? Meer informatie vindt u onder Steun ons!


Op 3 September 2022 is van ons heengegaan de oprichter van de Stichting Het Kronendak. Hij was vanaf de oprichting in 1989 tot 2007 voorzitter van de Stichting en vanaf 2007 ere-voorzitter. Lees hier zijn In Memoriam, door de huidige voorzitter Hans Vester.

“Door de financiele steun van Stichting Het Kronendak heb ik tijdens mijn stage orang utans kunnen onderzoeken op Sumatra.
Dit heeft een hele mooie publicatie opgeleverd!”

Tom Roth, als MSc thesis student gesteund door de stichting