De Mej. Dr Jakoba Ruinen Leerstoel

Mej. Dr. J. Ruinen, in de tuin van Prof. dr Oldeman.

Jakoba Ruinen (1904 – 1993) heeft lange tijd onderzoek gedaan in de botanische tuin van Buitenzorg in Indonesië naar epifyten, met name orchideën, voordat ze aan de Landbouw Hogeschool (nu WUR) in Wageningen ging werken. Haar observatie van de aanwezigheid van Beijerinckia sp., stikstofbindende bacteriën die voorheen alleen van de bodem bekend waren heeft haar mede aangezet tot het definiëren van het blad milieu tot een speciaal soort ecosysteem, de ‘Fyllosfeer’. Hier wordt door de aanwezige bacteriën dus ook stikstof gebonden. Later onderzoek heeft aangetoond dat de fyllosfeer een complex soortenrijk milieu is waarvan we pas beginnen te begrijpen welke rol het speelt in het complexe ecosysteem van tropische wouden.

De Stichting Het Kronendak probeert op verschillende manieren te voldoen aan haar wens om onderzoek aan de fyllosfeer verder te stimuleren.

Van 2000 tot 2010 heeft het bestuur van Stichting Het Kronendak de Mej. Dr Jakoba Ruinen Leerstoel in de Fyllosfeerwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam gefinancierd. De heer dr J.H.D. (Jan) Wolf heeft deze unieke leerstoel bekleed.

Op 26 oktober 2001 sprak de heer Prof. dr J.H.D. Wolf zijn inaugurele rede ‘Juwelen in de kroon’ uit bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Het Kronendak.

Gedurende de 10 jaar dat Prof. Wolf de leerstoel bekleedde zijn er van zijn hand en van zijn studenten vele artikelen en proefschriften verschenen over met name epifyten in het kronendak. Dit werk heeft bijgedragen aan ons begrip over de diversiteit in ruimte en tijd van epifyten en met namen ook aan het meer systematisch onderzoeken van deze belangrijke groep kronendak bewoners. Bij de Epifyte Inventory group is meer informatie te vinden over zijn werk.

De Stichting Het Kronendak stelt nu ook nog een bedrag van 800 euro per jaar ter beschikking specifiek voor onderzoek aan de fyllosfeer. Aanvragen kunnen door het jaar heen worden ingediend en worden beoordeeld in Q4, indiening gaat per mail naar info @ kronendak.nl, uiterlijk op 30 september.