Steun ons

De Stichting Het Kronendak maakt zich al meer dan 30 jaar sterk voor het bevorderen van kennis over het tropische regenwoud. Die kennis is onontbeerlijk voor een vernuftig beheer van zulk bos en draagt bij aan het behoud ervan.

Geef toekomst aan uw nalatenschap

Bij het opmaken van een testament, dit doet U bij de notaris, kunt u ervoor kiezen om een deel na te laten aan de Stichting Het Kronendak. Bij de notaris kunt U de Stichting ook een legaat of een periodieke uitkering toekennen. Uiteraard kunt U de Stichting ook steunen door een schenking.

De Stichting Het Kronendak is al jaren lang erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Schenkingen aan een ‘algemeen nut beogende instelling’ kent aantrekkelijke fiscale voordelen. Zo kunnen, onder bepaalde voorwaarden, loon- of inkomstenbelasting worden afgetrokken. Over de mogelijkheden kunt U contact opnemen met ons, Uw financieel adviseur of notaris.

De Stichting Het Kronendak ontvangt geen overheidssubsidies. Voor onze werkzaamheden zijn wij geheel afhankelijk van Uw donaties. Uw steun maakt het regenwoud sterk. Neem vooral contact op via info @ kronendak.nl voor meer informatie over doneren.

Alle donaties zijn welkom op bankrekening nummer NL74 TRIO 0320 6420 03 van de Triodos Bank, ten name van ‘Stichting Het Kronendak’.

Een spidermonkey in het kronendak van de botanische tuin in Puerto Morelos, Quintana Roo.

Giften aan de Stichting

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken giften gelden verschillende voorwaarden. Er zijn 2 soorten fiscale giften (informatie afkomstig van de Nederlandse belastingdienst):

1) Gewone giften:

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

2) Periodieke giften: 

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
– een ANBI
– een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.