Jaarlijkse subsidies

De Stichting Het Kronendak ondersteunt onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. Op alle ingediende onderzoeksvoorstellen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie onderstaand).

 Wij hebben deze steun in 3 verschillende categorieën ingedeeld:

1. ONDERZOEKSSTAGE + KRONENDAK

Ben je een BS(c) of een MSc student en heeft je stage betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Vier keer per jaar (Q1 t/m 4) stellen wij subsidies van max 400 Euro ter beschikking aan een onderzoeksstage.

Stuur een e-mail met jouw stagevoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden).

2. RESEARCH THESIS + KRONENDAK

Ben je een BS(c) of een MSc student en heeft je thesis onderzoek betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Vier keer per jaar (Q1 t/m 4) stellen wij subsidies van max 800 Euro ter beschikking aan thesis onderzoek.

Stuur een e-mail met jouw thesis onderzoeksvoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden). 

3. PhD + KRONENDAK

Ben je PhD kandidaat en heeft je onderzoek betrekking op het kronendak van tropisch regenwoud?

Eenmaal per jaar in het 4de kwartaal (Q4) stellen wij max 2200 Euro ter beschikking aan PhD onderzoek. Per jaar wordt er maximaal 1 PhD voorstel gehonoreerd.

Stuur voor Q4 (uiterlijk 30 sept) een e-mail met jouw PhD onderzoeksvoorstel aan de Stichting (info @ kronendak.nl). De tekst heeft een maximale lengte van 2 A4 en wordt vergezeld van een beknopt CV, een motivatiebrief en het aanvraagformulier (hieronder te downloaden).  


Algemene voorwaarden:

 • Aanvraag door groep mogelijk, maar toekenning en bijdrage voor persoon.
 • Aanvrager kan voor elk verschillend project een aanvraag indienen.
 • Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar de activiteit mag pas plaatsvinden na indiening.
 • Per jaar zijn er vier beoordelingsmomenten;
  • Q1: vóór 1 april ingediend. Beoordeling voorstel uiterlijk eind april.
  • Q2: vóór 1 juli ingediend. Beoordeling voorstel uiterlijk eind september.
  • Q3: vóór 1 oktober ingediend. Beoordeling voorstel uiterlijk eind oktober.
  • Q4: vóór 1 januari ingediend. Beoordeling voorstel uiterlijk eind februari.
 • Aanvrager gaat geen dienstverband met de Stichting aan.
 • Stichting het Kronendak draagt geen verantwoordelijkheid of risico voor projecten van aanvragers
 • De gehonoreerde maakt zelf een mini-publicatie van het resultaat voor de website van SHK in het Nederlands of Engels. De gehonoreerde is bereid het onderzoek te presenteren op de jaarvergadering cq, een symposium van de Stichting.
 • Het resultaat van het onderzoek mag door SHK op de website en LinkedIn pagina bekend gemaakt worden.