De Mr. C.Th.F. THURKOW-prijs

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs wordt iedere 5 jaar uitgereikt. Bij deze feestelijke gelegenheid wordt traditiegetrouw ook het lustrum van de Stichting gevierd.

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van De Stichting Het Kronendak heeft het bestuur de Mr. C.Th.F. Thurkow prijs ingesteld. Deze prijs is vernoemd naar de oprichtend vice-voorzitter (1989-1999) en nadien ere-voorzitter van de Stichting. De prijs is ingesteld als een blijk van waardering voor zijn grote verdiensten voor de Stichting en ter verbreiding van zijn gedachtengoed betreffende vrije wetenschap, toewijding aan de natuur en doeltreffend natuurbehoud.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een ereteken, toe te kennen met ingang van het jaar 2001. De Thurkowprijs eert een uitmuntende prestatie, met betrekking tot onderzoek aan, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropisch regenwoud. Het medium speelt geen rol, maar de uitdrukking moet blijvend en materieel zijn. Drukwerk, auditieve of visuele media, verf, steen, of levende materie zijn zijn hier mogelijkheden van, vluchtige media als een gerecht of redevoering vallen hier niet onder. De prestatie bevordert het wetenschappelijk inzicht of is er niet in strijd mee. Zij is vernieuwend, vrij en individueel, niet collectief of verplicht ondergeschikt aan plannen van anderen. De prijs staat ter vrije beschikking van de laureaat.


Iemand kan zichzelf of iemand anders kandidaat stellen.

Het dossier moet minstens bevatten: 

  • een aanbiedingsbrief met de redenen van kandidering,
  • een curriculum vitae en
  • specifiek werkstuk van de kandidaat.

Een lijst van andere werkstukken zoals publicaties, films, kunstwerken of online-communicaties mag zo nodig worden toegevoegd.

Inzendingen dienen te worden verzonden aan de Stichting Het Kronendak, via info @ kronendak.nl ofwel per post naar: Christinalaan 4, 7251 AX Vorden, met vermelding van Thurkowprijs op de omslag.

De volgende uitreiking zal in 2024 plaatsvinden.


Eerdere prijswinnaars:

2019

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is in 2019 uitgereikt aan Prof. Dr. Ir. R.A.A. Oldeman.

2016

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 10 juni 2016 uitgereikt aan Prof. dr. F. Hallé tijdens het mini-symposium van de Stichting in de Kapel van Van Hall Larenstein te Velp.

Francis Hallé tijdens de uitreiking in 2016.

Martijn en Suzanne tijdens de uitreiking in 2009.

2009

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 12 oktober 2009 uitgereikt aan S.M. Weterings-Schonck en M.J.A. Weterings tijdens het lustrum van de Stichting op de locatie van Van Hall Larenstein te Velp.

2004

De Mr. C.Th.F. Thurkowprijs is op 15 oktober 2004 in de Aula van de Radboud University Nijmegen uitgereikt aan Dr. Anne Visscher. Dit was bij de feestelijke gelegenheid van het lustrum van de Stichting.

Daarnaast werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Maaike de Jong.

2001

Het bestuur van de Stichting Het Kronendak, reikte voor het eerst de Mr. C.Th.F. Thurkow-prijs voor onafhankelijk, persoonlijk onderzoek, onderwijs, beheer en/of documentatie betreffende het kronendak van het tropische regenwoud uit op 26 oktober 2001 aan Dr. M.G.M. van Roosmalen uit Manaus in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Marieke Sandker voor haar werk met vanille boeren in Quintana Roo, Mexico.

Marc van Roosmalen tijdens de uitreiking in 2001.