De Indonesische archipel

Het regenwoud van Indonesië wordt met grote snelheid gekapt voor verschillende doeleinden. Regeneratie van het bos is langzaam want veel soorten zijn afhankelijk van mycorrhizae die in de kale grond niet overleven. Dus naast de bescherming van het bos als geheel tegen erosie speelt het kronendak een belangrijke rol in het beschermen van de bodem met deze schimmels tegen uitdroging en hoge temperaturen. Het in stand houden van een kronendak blijkt dus een voorwaarde voor het in stand houden van het ecosysteem.

De groeiende bevolking heeft inkomsten nodig. Het samengaan van inkomsten uit bos en het in stand houden van een kronendak is een grote uitdaging. Om die op een verantwoorde wijze aan te gaan is een goed begrip van de processen in het bos van belang, met name processen die het kronendak in stand houden. Te denken valt hier aan nutrienten-, energie- en water- cycli, maar ook overlevingsstrategiën en aanpassingen aan het leven in het kronendak.

Naar aanleiding van een gift van iemand met speciale band met Indonesië, hebben wij als bestuur besloten dat wij graag projecten die in de Indonesische archipel spelen extra aandacht willen geven.

Wij nodigen onderzoekers en studenten die onderzoek willen doen aan de hierboven beschreven problematiek vanuit een wetenschappelijk óf probleem oplossend perspectief graag uit hun projectvoorstel aan ons voor te leggen.

Contact: info@kronendak.nl

Foto’s Prof Dr. Ir. R.A.A. Oldeman,  erevoorzitter van de Stichting.